K čemu máme oči? Trochu zbytečná otázka, řeknete si. Abychom viděli, to ví přece každý. Ne každý už ale ví, že pomocí očí získáváme až 80% informací o okolním světě. A že dobře vidět, není samozřejmost. Pokud chci něčemu porozumět, něco poznat, zjistit souvislosti, je potřeba často onu věc také vidět. Dá se říci, že lidské oko je jakási brána do člověka samotného. Je vlastně předsunutým senzorem našeho mozku. Místem prvního zaznamenání odrazů světla, které poté putují do zrakových center v mozkové kůře, kde dochází k jejich zpracování. Se zrakem či obecně s viděním se pojí celá řada zdánlivě nesouvisejících psychických a fyzických funkcí. Řada nemocí se často projeví i zrakovými problémy. Jakékoliv zrakové postižení i běžná nekorigovaná vada, může také velmi ovlivnit psychiku člověka. Proto je třeba si neustále uvědomovat jak moc je pro nás zrak důležitý.

Naše oči však nejsou pouze přijímačem, jak by se mohlo zdát, ale v mezilidských vztazích fungují i jako vysílače informací. Oči vypovídají o osobnosti pozorovaného člověka, o jeho psychickém stavu, vlastnostech a zejména o jeho vztahu k pozorovateli. Pokusy ukázaly, že čím menší je zrakový kontakt s druhou osobou (která má např. tmavé brýle), tím nepříjemněji se pokusná osoba cítí – má dojem, že je více objektem nežli partnerem v hovoru a cítí se intenzivně pozorována. Tento může vést k omezení komunikace, tedy za zrakově zhoršených podmínek byl rozhovor veden úsečněji. Vzájemný pohled bývá projevem kladných vztahů, může rozvíjet přátelství či být žádoucí formou vzájemného styku dvou blízkých lidí. A naopak, oči mohou „probodávat“ – vyjadřovat negativní emoce. Oči o člověku prozradí neskutečně mnoho informací. Jsou ukazatelem charakteru, temperamentu a chování člověka vůči jiným lidem. Očima se umíme omluvit, smát, mračit, uhranout. Díváme se různě – vyhýbavě, upřeně, šikmo. Oči vyjadřují emoce, štěstí, lásku, nenávist, beznaděj, opovrhování, umí lhát a manipulovat.

Oči jsou zrcadlem duše, ale i zdraví a přístupu k životu. Krásu jim dodáte změnou postojů k sobě i ostatním a ohleduplným zacházením se svým tělem.

6 zajímavostí, které možná nevíte:

  1. Průměrný člověk otevře víčka na 25 způsobů. Od nezdvořilého zírání po svůdné přimhouření.
  2. Při vzteku se nám zorničky zúží. Ale vidíme-li něco, co se nám líbí, zorničky se naopak rozšíří.
  3. Mrkáme přibližně 15x za minutu, tedy zhruba 14000x za den.
  4. Hluboký pohled z očí do očí trvá průměrně 1,20 vteřiny.
  5. Oční rohovka je jediná bezcévná tkáň našeho těla a její výživa je zajišťována slzami a komorovou vodou.
  6. Naše oči se pohybují i ve spánku, zejména v tzv. REM fázi (fáze rychlého pohybu očí), kdy se nám zdají sny.

Zodpovědný přístup ke zraku společně se správným vyšetřením všech zrakových funkcí a odchylek a se stanovením ideální korekce, přispívá k celkovému dobrému zdravotnímu stavu a tím pádem i k optimální kvalitě života. Lidské bytí je založeno na spolupráci s okolním světem a zrakové vjemy tvoří jeho velkou část. Proto řada optometristů považuje své povolání za poslání které umožňuje lidem prožívat lepší život.