Optometrie je nelékařský zdravotnický obor, který se zabývá vyšetřováním zrakových funkcí, měřením refrakčních vad a stanovováním jejich korekce včetně aplikace kontaktních čoček. Optometrista je obvykle vysokoškolsky vzdělaný odborník s titulem Bc. nebo Mgr., kterého potkáte nejčastěji v oční optice, na oční klinice, někdy i v ordinaci očního lékaře. Můžete od něj očekávat velmi podrobné vyšetření zraku, ale také umí vše dobře vysvětlit a poradit s výběrem optimální korekční pomůcky. Mezi jeho pravomoci u nás patří i vyšetření a posouzení předního segmentu oka, nesmí však stanovovat diagnózu či léčebný postup, ale v případě podezření na zdravotní problém odesílá pacienta k očnímu lékaři. Povinností optometristy je se celoživotně vzdělávat a učit novinky v oboru.

Kdy navštívit optometristu?
Vždy když máte pocit zhoršeného vidění, občasné bolesti v okolí očí, pocit tlaku, tahu, pálení či jiné nepříjemné pocity v očích, obtíže se zaostřením na dálku či blízko, bolesti hlavy v souvislosti se zrakovou námahou.

A kdy očního lékaře?
Pokud máte podezření na oční chorobu, např. zánět, úraz, akutní bolest oka apod. Dále pokud máte v rodině výskyt dědičných očních onemocnění a po 45. roce věku je vhodné zajít 1x za 2 roky na preventivní oční prohlídku. U dětí do 15 let musí rovněž vyšetření provádět oční lékař, nejlépe specialista na dětskou oftalmologii.

Jak by mělo vyšetření probíhat?
Základem správného vyšetření je osobní rozhovor. Optometrista musí poznat co nejlépe vaše potíže, pracovní návyky i zrakové požadavky, oční i celkový zdravotní stav. Zajímají ho koníčky, čas strávený za volantem či displejem počítače. Následuje objektivní vyšetření přístrojem – autorefraktokeratometrem, které je však pouze orientační a NESLOUŽÍ k předpisu brýlí. Optometrista pak zjišťuje jak vidíte bez korekce, posoudí postavení očí, oční pohyby a základní testy binokulárního vidění. Poté měří tzv. subjektivní refrakci, tedy hodnoty dioptrií na základě vašich odpovědí v sérii testů na optotypech (písmena, znaky). Zde zjistí zda máte krátkozrakost, dalekozrakost či astigmatismus. Následuje vyvážení očí, dokorigování při binokulárním pohledu a měření vidění do blízka. Podle typu obtíží může každé vyšetření probíhat trochu jinak. Např. při binokulárních vadách je nutno absolvovat další časově náročnější testy. V dnešní době hustého silničního provozu, nesmíme zapomínat ani na testování barvocitu a prostorového vnímání. Na závěr byste se měli v nové korekci projít a vyzkoušet si její vnímání v pohybu. Celé vyšetření trvá min. 30 minut, běžně i déle, proto si na vyšetření vyhraďte dostatek času. Nedílnou součástí je pak vysvětlení vaší vady a pomoc s výběrem optimálního řešení korekce. Na návštěvu budete tedy potřebovat přibližně hodinu času.

Je každý, kdo měří v oční optice, optometrista?
Přestože to legislativa nedovoluje, je v naší zemi běžnou praxí, že měření provádí i nekvalifikovaní zaměstnanci v očních optikách. Optik je velmi mnoho, odborníků málo a zákazník se většinou neptá.
Vybírejte proto pečlivě, komu svěříte svůj zrak, svoje “oko v hlavě”. Nebojte se zeptat na vzdělání, zjistěte si předem reference od známých, nechte si doporučit. Podezřelé je, pokud je měření nabízeno zdarma. Pokud svoji práci opravdu dobře umíte, investujete čas a peníze do dalšího vzdělávání, nebudete ji dělat zadarmo.